UCITS V

UCITS V

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 23. juli 2014 om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarfunktioner, aflønningspolitik og sanktioner (UCITS V).

Læs direktivet her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf)