Shortselling

Her kan du se en oversigt over reglerne om shortselling. Der er også link til de enkelte forordninger m.v.

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps.

Læs forordningen her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf)

Implementering i dansk lovgivning

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.

251 af 21/03/2017

Kap. 25 § 83
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps 86 af 30/01/2013 Hele bekendtgørelsen

Delegerede forordninger

Nr.

Titel

 2015/97/EU Berigtigelse af delegeret forordning nr. 918/2012 for så vidt angår meddelelse om betydelige korte nettopositioner i statsobligationer

919/2012/EU

Metode til beregning af faldet i værdien af likvide aktier og andre finansielle   instrumenter

918/2012/EU Definitioner, beregning af korte nettopositioner, dækkede credit default swaps på statsobligationer, meddelelsestærskler, likviditetstærskler for suspension af begrænsninger, betydelige fald i værdien for finansielle instrumenter og negative hændelser
 826/2012/EU Meddelelses- og offentliggørelseskrav vedrørende korte nettopositioner, de oplysninger, som skal indgives til  ESMA om korte nettopositioner, og metoden til beregning af omsætningen for at fastslå, hvilke aktier der er fritaget.

Gennemførelsesforordninger

Nr.

Titel

827/2012/EU

Fremgangsmåden for offentliggørelse af nettopositioner i aktier, formatet for oplysninger, som skal indgives til ESMA vedrørende korte nettopositioner, typer af aftaler, ordninger og foranstaltninger for i tilstrækkelig grad at sikre, at aktier eller statsobligationer er til rådighed for afvikling, og datoen og perioden for bestemmelse af det primære handelssystem for en aktie.

Retningslinjer og henstillinger fra ESMA

Nr.

Titel

ESMA/2013/74 

Retningslinjer om fritagelse for market making-aktiviteter og primære markedsoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps