Revisor direktiv/forordning

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF.

 

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

Læs forordningen her på dansk og engelsk 

Læs direktivet her på dansk og engelsk 

 

Kort introduktion

Revisorreglerne sigter mod at forbedre den lovpligtige revision i EU, ved at styrke revisorernes uafhængighed og deres professionelle skepsis over for ledelsen i den reviderede virksomhed. Reglerne bidrager til at fremme mangfoldighed i revisionsmarkederne, og at øge investorernes tillid til de finansielle oplysninger.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 16/06/2014
Anvendelsesdato: Forordningen d. 17/06/2016 og Direktivet 17/06/2017