PRIIPs

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er).

Læs forordningen her på dansk og engelsk.

Læs den delegerende forordning her.

Læs Q&A's fra den fælles europæiske værdipapirtilsynsmyndighed her.

Læs flow chart for PRIIP

Kort introduktion

Formålet med forordningen er at hjælpe investorer med at forstå og sammenligne produkternes vigtigste aspekter og risici. Finanskrisen i 2007-2008 viste, at mindre og ikkeprofessionelle investorer ikke havde tilstrækkelig forståelse af kompleksiteten af de finansielle produkter, de havde investeret i. Med forordningen er de, der producerer eller sælger investeringsprodukter, forpligtet til at stille dokumenter med central information om produkterne til rådighed for investorerne.

PRIIP-forordningen indeholder krav til udarbejdelse af et dokument med central investorinformation (CI-dokument), når sammensatte investeringsprodukter og forsikringsbaserede investeringsprodukter udbydes til detailinvestorer.

Læs mere på Rådets pressemeddelelse om vedtagelse af PRIIP-forordningen fra november 2014

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 29/12/2014

Anvendelsesdato: 1/1/2018 - jf. Forordning fra december 2016 om udsættelse af anvendelsesdatoen for PRIIP-forordningen