MiFID

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/31/EF af 5. april 2006, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/44/EF af 5. september 2007, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/10/EF af 11. marts 2008 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010.

  • Læs den konsoliderede tekst her

Direktivet afløses af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.

Implementering i dansk lovgivning

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. 251 af 21/03/2017

Gennemførelsesforordninger

Nr.

Titel

1287/2006/EF  Om registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv

Gennemførelsesdirektiver

Nr.

Titel

2006/73/EF Om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv

Retningslinjer og henstillinger fra ESMA

Nr.

Titel

ESMA4/10/2018 Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren
ESMA/2015/675  Retningslinjer om definitionen af derivater som omhandlet i C6 og C7 i bilag I til MIFID 

ESMA/2013/606

Retningslinjer for aflønningspolitik og –praksis

ESMA/2012/388 Retningslinjer for visse aspekter af kravene til compliancefunktionen ifølge MiFID
ESMA/2012/387 Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene ifølge MiFID

ESMA/2012/122

Retningslinjer for systemer og kontrolforanstaltninger i et automatiseret handelsmiljø for handelsplatforme, investeringsselskaber og kompetente myndigheder

 

Q&A's fra ESMA

Nr.

Titel

ESMA/2016/ 1165

Spørgsmål og svar vedrørende levering af CFD’er og andre spekulative produkter til detailkunder i henhold til MiFID