MMF

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger.

Læs forordningen her på dansk (pdf) og engelsk (pdf)

Kort introduktion

Forordningen om pengemarkedsforeninger fastsætter fælles EU-regler for at gøre disse foreninger mere modstandsdygtige og bedre i stand til at modstå stød på markedet.  Forordningen er primært rettet mod risici, der kan opstå, når store grupper af investorer begynder at trække sig fra pengemarkedsforeninger, hvilket kan medføre risiko for afsmittende virkning på tværs af EU. Reglerne skal sikre bedre beskyttelse af pengemarkedsforeningernes investorer og sikre det indre markeds integritet ved at forebygge disse risici.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 20/07/2017

Anvendelsesdato: 21/07/2018. Visse bestemmelser med førtidig anvendelsesdato