MID

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse.

Læs direktivet her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf)

Kort introduktion

Motorkøretøjsforsikringer udgør en betydelig del af skadesforsikringspolicer, der tegnes i Den Europæiske Union (EU). Dette direktiv har til formål at hjælpe personer, der har bopæl i EU, som bliver involveret i en vejtrafikulykke i et andet EU-land. I henhold til direktivet er personer, der har tegnet en obligatorisk motorkøretøjsforsikring i et EU-land, dækket i forbindelse med automobilkørsel i hele EU.

 

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 27/10/2009

 

Anvendelsesdato: 27/10/2009