IORP II

Direktiv

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 14. december 2016 direktiv 2016/2341 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet).

 

Direktivet er en omarbejdning af direktiv 2003/41/EF (IORP-direktivet).

 

 

Implementering

 

IORP II-direktivet skal være implementeret i dansk ret senest den 13. januar 2019.

 

Lovforslaget til implementering af direktivet forventes fremsat i efteråret 2018.