Forbrugerstøtteprogram

 

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/826 af 17. maj 2017 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (EØS-relevant tekst).

 

 

Læs forordningen her på dansk og engelsk.


Kort introduktion

Forbrugerstøtteprogrammets har til formål at styrke deltagelse og inddragelse af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser. Forordningen hjemler derved finansieringen af organisationerne Finance Watch og Better Finance, der bidrager med aktiviteter til at opfylde Unionens politikmålsætninger med hensyn til inddragelse og oplysning af forbrugere.

 

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 19/05/17

Anvendelsesdato: Forordningen anvendes fra 01/05/2017 til 31/12/2020