Gennemførelsesforordning

594/2014/EU

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen.

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling.

Titel

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 594/2014 af 3. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formen af den underretning, der skal foretages i henhold til artikel 17, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde.

  • Læs forordningen her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf)

Bemyndigelse

Gennemførelsesforordningen er udstedt i medfør af artikel 17, stk. 5, i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde.

Kort introduktion

Forordningen fastsætter formen af den underretning, der skal foretages mellem de kompetente myndigheder og i forhold til ESMA, når der indgives tilsynsmæssige oplysninger om forhold, som er omhandlet i artikel 17, stk. 1, og artikel 22, stk. 3, i forordning (EU) nr. 346/2013.

Anvendelsesdato

Tredjedagen efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, den 4. juni 2014.