EMIR og SFTR

Her er det muligt at se og læse forordningerne EMIR og SFTR samt de relevante delegerede retsakter.

 

Forordningerne

Nr.  Navn  Titel Link
Seneste konsoliderede udgave
648/2012
EMIR Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli om OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre
Link  Link
2015/2365 SFTR
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012
Link  

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

148/2013 Om minimumsoplysninger der skal indberettes til transaktionsregistre
149/2013 Indirekte clearingordninger, clearingforpligtelsen, det offentlige register, adgang til en handelsplads, ikke-finansielle modparter og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP 
150/2013 Om oplysninger som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering
151/2013 Om data som transaktionsregistre skal offentliggøre og give adgang til, og operationelle standarder for aggregering, sammenligning og adgang til data
152/2013 Kapitalkrav til CCP'er 
153/2013 Krav for centrale modparter
876/2013 Om supplerende regler for kollegier for centrale modparter
285/2014 Aftalers direkte, væsentlige og forudselige virkninger i Unionen og for at forhindre omgåelse af regler og forpligtelser 
2015/2205 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen
2016/1178 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen
2016/2251 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for risikoreduktionsteknikker med hensyn til OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart
2016/592 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen
2016/592 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen
2017/323 Om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for risikoreduktionsteknikker med hensyn til OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart
2017/104 Om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre
2017/2155 Om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 149/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende indirekte clearingordninger
2019/356 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, der skal indberettes til transaktionsregistre
2019/357 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang til oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, der opbevares i transaktionsregistre
2019/358 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt reguleringsmæssige tekniske standarder for transaktionsregistres indsamling, verifikation, aggregering, sammenligning og offentliggørelse af data om værdipapirfinansieringstransaktioner
2019/359 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af ansøgningen om registrering og udvidelse af registreringen som transaktionsregister

Gennemførelsesmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

1249/2012 Om formatet for de optegnelser, der skal opbevares af centrale modparter
1248/2012 Om formatet for ansøgninger om registrering af transaktionsregistre
1247/2012 Om formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre
484/2014  Den hypotetiske kapital for en central modpart
2017/105
Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre.
2019/363 Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af indberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af nærmere oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 for så vidt angår anvendelsen af indberetningskoder i forbindelse med indberetning af derivataftaler
2019/364 Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår formatet for ansøgninger om registrering og udvidelse af registreringen af transaktionsregistre, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365
2019/365 Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurerne og formularerne for udveksling af oplysninger om sanktioner, foranstaltninger og efterforskning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365

Delegerede retsakter

Nr.

Titel

1002/2013 Om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår oversigten over undtagne enheder
1003/2013 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger transaktionsregistre
667/2014/EU  Procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger transaktionsregistre, herunder bestemmelser om retten til forsvar 
2015/1515 Om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår forlængelsen af overgangsperioderne vedrørende pensionsordninger
2016/822 Om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 153/2013 for så vidt angår de tidshorisonter for likvidationsperioden, der skal anvendes for de forskellige klasser af finansielle instrumenter
2017/610 Om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår forlængelsen af overgangsperioderne vedrørende pensionsordninger
2017/751/EU Om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for så vidt angår fristen for overholdelse af clearingforpligtelser for visse modparter, der handler med OTC-derivater
2017/979/EU Om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår oversigten over undtagne enheder
2017/1800 Om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 151/2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012
2019/396 Om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper
2019/397 Om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart
2019/460 Om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår oversigten over undtagne enheder
2019/461 Om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 151/2013 for så vidt angår adgang til data, som opbevares i transaktionsregistre
2019/362 Om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering
2019/463 Om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår listen over undtagne enheder
2019/360 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger transaktionsregistre
2019/564 Om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart
2019/565 Om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper
2019/667 Om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 med henblik på udsættelse af datoerne for udsat anvendelse af clearingforpligtelsen for visse OTC-derivataftaler

Retningslinjer og henstillinger fra ESMA

Nr.

Titel

322/2013/ESMA Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger - Juni 2013
ESMA/2013/1390 Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier - Oktober 2013
ESMA/2014/1133 Guidelines and Recommendations regarding the implementation of the CPSS-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures in respect of Central Counterparties - September 2014