EBA/GL/2016/02

EBA/GL/2016/02

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen.

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling.

Titel

EBA-retningslinjer for betalingsforpligtelser under direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger.

Læs retningslinjerne her på dansk og på engelsk.

Bemyndigelse

Udstedt i henhold til, at EBA skal bidrage til at styrke det europæiske system med nationale indskudsgarantiordninger i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

 

Kort introduktion

Retningslinjen er myndighedsrettet og beskriver formål og minimumsindhold af de samarbejdsaftaler, der skal indgås mellem DGS-myndigheder. Formålet med at etablere samarbejdsaftalerne er at lette samarbejdet mellem DGS-myndighederne og blandt andet på forhånd definere forskellige aspekter af udbetalinger til indskydere, samt overførsel af bidrag eller långivning mellem indskudsgarantiordningerne, for at undgå at dette først skal aftales i en konkret krisesituation.

 

Anvendelsesdato

De kompetente myndigheder skal gennemføre disse retningslinjer senest 08/12/2016.