EBA/GL/2015/10

EBA/GL/2015/10

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen.

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling.

Titel

EBA-retningslinjer om metoder til at beregne bidrag til indskudsgarantiordninger

Læs retningslinjerne på engelsk her.

Bemyndigelse

Udstedt med hjemmel i direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger, art. 13.3

Kort introduktion

EBA-retningslinjerne er adresseret til institutter og myndigheder. For at sikre en ensartet anvendelse af direktiv 2014/49/EU har EBA udstedt retningslinjer for at præcisere metoderne til beregning af bidragene til indskudsgarantiordningerne. Bidragene foregår ex-ante. Direktiv 2014/49/EU fastlægger, at beregning af bidragene skal baseres på instituttets dækkede indskud og risikoprofil. Herudover har indskudsgarantiordningerne mulighed for at udvikle og bruge egne beregningsmetoder for at målrette bidragene til markedssituationen og risikoprofilerne.

For at sikre en ensartet anvendelse af disse direktivregler, har EBA formuleret retningslinjer, der blandt andet tilstræber at dække de forskellige aspekter af institutternes risikoprofil, herunder kapitaldækning, kvalitet af aktiver, likviditet, forretningsmodel, ledelse og potentielle tab til indskudsgarantiordningerne. Der er defineret kernerisiko-indikatorer, men det enkelte tilsyn har fleksibilitet til at fravælge kernerisiko-indikatorer, der ikke er relevante for eksempel på baggrund af det enkelte instituts juridiske karakteristika.

Anvendelsesdato

Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 31. december 2015