DGSD

DGSD

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger

Læs direktivet her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf)

Anvendelse fra 1. januar 2015 

Retningslinjer og henstillinger fra EBA

Nr.

Titel

EBA/GL/2016/02  EBA-Retningslinjer om samarbejdsaftaler mellem indskydergarantiordninger under direktiv 2014/49/EU

EBA/GL/2015/10

 

EBA-retningslinjer om metoder til at beregne bidrag til indskudsgarantiordninger 

EBA/GL/2015/09

 

EBA-retningslinjer for betalingsforpligtelser under direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger