Collateral-direktivet

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse.

Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF EØS-relevant tekst af 6. maj 2009 og ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014.

  • Læs seneste konsoliderede udgave her

Implementering i dansk lovgivning

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapital/paragraf
Bekendtgørelse af 
lov om kapitalmarkeder

LBK nr. 12 af 08/01/2018 
 Afsnit X