Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner

EBA/GL/2016/08

Titel

Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner

Læs retningslinjerne her på dansk (pdf) og her på engelsk (pdf)

Bemyndigelse

Udstedt med hjemmel i artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kort introduktion

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har udstedt retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner med henblik på at fastsætte passende tilsynspraksis inden for det europæiske finanstilsynssystem og herunder fastsætte kriterier for, hvordan de kompetente myndigheder bør behandle securitiseringer, der ydes af organiserende og eksponeringsleverende institutter ud over deres kontraktlige forpligtelser.

Anvendelsesdato

Retningslinjerne finder anvendelse fra 1. marts 2017