Forordning 2019-1156

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1156 af 20. juni 2019 om lettere grænseoverskridende distribution af kollektive investeringsinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014.

Læs forordningen på dansk og engelsk her.

Kort introduktion

Forordningen indfører desuden krav om, at de gebyrer og afgifter, som den kompetente myndighed opkræver i relation til deres tilsynsopgaver med investeringsfondene, skal stå i rimeligt forhold til de omkostninger der er forbundet med opgaven. Samtidig skal myndigheden offentliggøre de gebyrer og afgifter som de opkræver samt de eventuelle beregningsmetoder der benyttes til at udregne disse. Den kompetente myndighed forpligtes også til at videregive disse oplysninger til ESMA, der får til opgave at oprette en database med oversigt over gebyrer og afgifter der gør det muligt for brugeren at udføre beregninger online. Ligeledes får ESMA til opgave at oprette en database med oversigt over alle kollektive investeringsfonde og forvaltere samt de EU-lande, hvor investeringsfondene markedsføres. Derudover indfører forordningen regler for at markedsføringsmateriale rettet mod investorer skal være tydelig og retvisende, hvilket bl.a. betyder at materialet skal kunne identificeres som markedsføring og indeholde information om de risici, der er ved at investere i investeringsfonden.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 01/08/2019
Anvendelsesdato: 01/08/2019

Anvendte sider

https://maples.com/en/Knowledge-Centre/Industry-Updates/2019/06/Cross-border-Fund-Distribution-Rules---Welcome-Changes-in-the-Pipeline

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/ERU/bilag/165/1883567.pdf

https://www.pwclegal.be/en/news/new-eu-directive-and-regulation-facilitating-cross-border-distri.html