Betalingskontodirektivet

Betalingskontodirektivet - kommende regler

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner

Læs direktivet her på dansk og på engelsk (pdf)

Forventet anvendelse fra medio 2016