Forvaltning

Her finder du regler og ansøgningsskema angående forvaltning af alternative investeringsfonde fra et andet land inden for den Europæiske Union.

Forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark kan forvalte alternative investeringsfonde fra et andet land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, enten direkte eller ved oprettelsen af en filial under forudsætning af, at forvalteren har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde med den pågældende type investeringsstrategi.

Før at forvalteren kan få tilladelse efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 89, skal det hertil hørende Notification Letter udfyldes og sendes til Finanstilsynet. Forvalteren kan påbegynde levering af forvaltningsydelser i værtslandet efter at have modtaget underretning fra Finanstilsynet.

Ansøgningsskemaet finder du her.