Ansættelsesvilkår

I Finanstilsynet er medarbejderne uafhængige og objektive. Det betyder, at du personligt skal være uafhængig af erhvervsvirksomheder og finansielle virksomheder, og der er visse begrænsninger for, hvordan du kan råde i din privatøkonomi.

Interne retningslinjer
Begrundelsen for kravene er, at omverdenen skal have tillid til vores upartiskhed og objektivitet. Der må ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved vores interesser, når vi udfører vores arbejde med at føre tilsyn med de finansielle virksomheder. Kravene gælder, uanset hvilke opgaver du løser hos os.

Konkret betyder det for dig, at du:

• som hovedregel ikke må eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed
• ikke må være tilknyttet finansielle virksomheder eller deres organisationer
• i nogle tilfælde skal have forudgående godkendelse af administrationschefen til at optage lån og kreditter
• s
om hovedregel ikke må handle med aktier eller ejerandele udstedt af finansielle virksomheder, danske børsnoterede aktier eller udenlandske aktier som Finanstilsynet har særlig tilsynsviden om

Dette fremgår af Finanstilsynets interne retningslinjer, som er gengivet overordnet her. Læs den fulde beskrivelse af vores interne retningslinjer.

Som kompensation for at du som medarbejder er begrænset i aktiehandelen, får du årligt et tillæg til din løn, som vi kalder for ”aktieafsavnstillæg”. Det udgør 3% af din årlige løn og er pensionsgivende.  

Alle nye medarbejdere i Finanstilsynet bliver undervist i de interne regler på vores introduktionskurser.