Værd at vide, før du søger

Vores ansættelsesproces adskiller sig ikke væsentligt fra andre offentlige institutioners, men på ét område er vi dog forskellige. Vi er nemlig nødt til at sikre, at vores medarbejdere ikke har private økonomiske interesser, der strider eller kan blive opfattet som at stride mod Finanstilsynets rolle og målsætning.

Ansættelsesproces

Vi bestræber os på at have så hurtige og smidige ansættelsesprocesser som muligt. I vores vurdering af kandidaterne har vi især fokus på, hvordan dine faglige og personlige kompetencer kan komme i spil i tilsynsarbejdet.

Læs mere om ansættelsesprocessen

Ansættelsesvilkår

Finanstilsynets særlige rolle i samfundet gør, at vi skal stille krav om, at vores medarbejdere ikke har private interesser fx i finansielle virksomheder eller drive anden erhvervsvirksomhed. Af hensyn til dem vi fører tilsyn med og til os selv, må der ikke kunne rejses tvivl om vores habilitet, så du vil møde spørgsmål fra os om dine private økonomiske interesser.

Læs mere om ansættelsesvilkåret her