Hvad skal du arbejde med?

I finanstilsynet arbejder vi hele tiden på at være et skridt foran i tilsynet med den finansielle sektor. Du kan være med til at inspicere finansielle virksomheder, udarbejde analyser, formulere love og holde et kritisk blik på forretningsmodeller.

Værd at vide

Finanstilsynet er organiseret i kontorer, som hver især arbejder med tilsyn på forskellige områder.

Læs mere om kontorerne her

Finanstilsynets opgaver

Tilsyn, lovgivning og information - så kort kan det siges, men hvad betyder det?

Læs mere om vores opgaver her

Du er med til at føre tilsyn med finansielle virksomheder

Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder. Tilsynsopgaven går i hovedtræk ud på at forholde sig kritisk til kapitalforhold, governance-forhold og risikotagning i finansielle virksomheder. 

Derudover fører vi også tilsyn med, at virksomhederne overholder god skik-reglerne i forholdet til forbrugerne.  

Vi overvåger også værdipapirmarkederne og behandler sager om overtrædelse af værdipapirlovgivningen samt godkender prospekter og overtagelsestilbud.  

Du er med til at forme landets love

Finanstilsynets jurister udarbejder sammen med Erhvervsministeriet lovgivningen, som danner grundlaget for tilsynet.

Du er med til at informere

Finanstilsynet informerer løbende om statistik og nøgletal for den finansielle sektor, lige som tilsynet informerer om redegørelser for de inspektioner, vi har været på, og de konkrete afgørelser, som træffes. 

Vi arbejder internationalt

Vi deltager i forhandlinger og lovgivningsprocesser og er med til at sætte standarder for finansiel virksomhed på europæisk plan - som også har betydning i Danmark.