Hvad kan Finanstilsynet gøre for forbrugeren?

Finanstilsynet kan ikke afgøre din konkrete forbrugerklage, men hører gerne om din oplevelse som kunde.

Se også

Find gode råd til din privatøkonomi og rettigheder på Rådtilpenge.dk

I Finanstilsynet holder vi øje med de finansielle virksomhedsområder - fx banker, forsikringer, pension og realkredit. Finanstilsynet sikrer, at virksomhederne overholder de regler, som beskytter forbrugernes rettigheder og vilkår. 

Finanstilsynet kan ikke afgøre din konkrete tvist med en finansiel virksomhed. Hvis du har en klage, som du vil have afgjort, skal du kontakte et ankenævn. Ankenævnene er de korrekte myndigheder til at behandle din sag og afgøre forbrugerklager. Du kan finde en liste over ankenævnene her.  

Men Finanstilsynet vil stadig gerne høre om din sag. Din oplevelse som kunde, er en del af Finanstilsynets overvågning af, om finansielle virksomheder overholder forbrugerreglerne. Hvis en finansiel virksomhed har en adfærd, der er i strid med forbrugerreglerne, kan Finanstilsynet give virksomheden et generelt påbud om at overholde reglerne. Finanstilsynet kan også politianmelde en virksomhed, der overtræder strafbelagte regler, fx reglerne om oplysning af priser.

Du kan finde gode råd og hjælp til økonomi på Raadtilpenge.dk.