Telefonlinjen til forbrugerne

Har du spørgsmål om dine forbrugerrettigheder hos finansielle firmaer?

Kontakt

Finanstilsynets telefonlinje til forbrugerne


33 55 82 82
hotline@ftnet.dk

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder som forbruger hos banker, realkreditinstitutter, forsikrings- og pensionsselskaber og investeringsforeninger, kan du ringe til Finanstilsynet telefonlinje til forbrugerne. Vi kan oplyse og vejlede dig om generelle finansielle regler på forbrugerområdet, men vi foretager ikke privat rådgivning.

Vi kan ikke behandle  klager over finansielle virksomheder. Hvis du har en konkret klage, skal du gå til et ankenævn. Du kan finde en kort vejledning til de krav, som skal være opfyldt, før du klager, samt en liste over ankenævnene her.

Tlf: 33 55 82 82

Åbningstid: 12.00 - 14.00

Mail: hotline@ftnet.dk

Bemærk, at hotlinen er forbeholdt spørgsmål fra forbrugere og ikke erhvervsdrivende.

Du har også mulighed for at henvende dig skriftligt gennem nedenstående e-mailadresse. Hvis du kontakter os via e-mail, bedes du beskrive dit problem og eventuelt vedhæfte skriftlig dokumentation, f.eks. korrespondance med virksomheden.

Finanstilsynets tilsyn på forbrugerområdet er risikobaseret. Det betyder, at vi løbende vurderer, hvilke af de problemstillinger, vi modtager oplysning om, vi bør tage op. En behandling af en problemstilling kan enten tage udgangspunkt i selvstændige undersøgelser af det enkelte selskab eller indgå som led i større undersøgelsessager med flere selskaber involveret. Henvendelser fra forbrugere har alligevel stor værdi for os, da den hjælper os til at vurdere, hvilke problemstillinger, vi skal beskæftige os med i fremtiden. Henvendelser indgår derfor i vores prioriteringsarbejde på forbrugerområdet og i tilsynsarbejde den pågældende virksomhed.