Telefonlinjen til forbrugerne

Har du spørgsmål om dine rettigheder hos finansielle firmaer?

Kontakt

Finanstilsynets telefonlinje til forbrugerne


41 91 41 91
hotline@ftnet.dk

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder hos banker, realkreditinstitutter, forsikrings- og pensionsselskaber og investeringsforeninger, kan du ringe til Finanstilsynet telefonlinje til forbrugerne. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har en klagesag, men vi kan ikke behandle din klage. Hvis du har en konkret klage, skal du gå til et ankenævn. Du kan finde en liste over ankenævnene her.  

Forbrugerlinjens telefonnummer er: 41 91 41 91

Telefontid: mandag til fredag kl. 12.00-14.00

Du har også mulighed for at henvende dig skriftligt gennem nedenstående e-mailadresse. Hvis du kontakter os via e-mail, bedes du vedhæfte papirer fra banken eller anden skriftlig dokumentation for dit problem. Du bedes også oplyse følgende:

  • Dit navn
  • Dit telefonnummer
  • Om du har fået afslag på at få oprettet en indlånskonto
  • Om du er du utilfreds med vilkårene for en indlånskonto
  • Oplyse hvilket pengeinstitut problemet er opstået hos

E-mailadressen til hotlinen er hotline@ftnet.dk