Andet

Emner:

Kontantbetaling

Kan en butik nægte at tage imod kontanter?
Hvis butikken tager imod betalingsinstrumenter, f.eks. betalingskort, skal den også tage imod kontanter. Lovgivningen gør det dog muligt for alle butikker at nægte at tage imod kontanter mellem kl. 22.00 og 06.00. I særlige områder, hvor der kan være forhøjet risiko for røveri, kan butikken nægte at tage imod kontanter fra kl. 20.00 til kl. 06.00. Hvis du vil vide mere om kontantreglen, kan du kontakte Forbrugerombudsmanden, som er håndhævelsesmyndighed for denne regel.

Betaling til fupfirma

Hvad gør man, hvis man får trukket regninger fra fupfirma og gerne vil have stoppet betalingerne?
Hvis du ved fjernsalg – f.eks. på internettet – har købt en vare eller tjenesteydelse, som ikke bliver leveret, så skal banken føre pengene tilbage på din konto. Hvis banken ikke vil føre pengene tilbage, kan du først klage til bankens klageansvarlige og dernæst til Det finansielle ankenævn.

Tilbagekaldelse af bankoverførsel

Kan jeg kræve, at banken tilbagefører et beløb, jeg har overført til en konto, hvis jeg fortryder?
Banken har ikke mulighed for at trække en overførsel tilbage, hvis du fortryder. Hvis du ved en fejl har overført penge til en forkert konto, f.eks. fordi du har skrevet kontonummeret forkert, har den bank, pengene er overført til, mulighed for at oplyse dig om ejeren af den pågældende konto, så du kan kræve beløbet tilbagebetalt.

MitID

Kan min bank kræve, at jeg skal have MitID for at få adgang til netbank?
Danske banker anvender MitID til at leve op til reglerne om såkaldt stærk kundeautentifikation. Reglerne om stærk kundeautentifikation betyder, at en bruger skal anvende to elementer, når man logger ind på sin konto eller laver en betaling. Det er op til bankerne at vælge, hvilke løsninger de vil anvende. Finanstilsynets fører alene tilsyn med, at bankernes løsninger lever op til lovkravene, men Finanstilsynet kan ikke pålægge bankerne at anvende en bestemt lovlig løsning. Da MitID lever op til lovkravene, har Finanstilsynet ikke mulighed for at pålægge bankerne at tilbyde kunderne andre løsninger.

Frister

Hvad er Finanstilsynets frister for sagsbehandling, når jeg sender en klage? Hvad er fristen, når borgere eller journalister beder om aktindsigt?
Finanstilsynet svarer som udgangspunkt alle borgerhenvendelser indenfor 15 kalenderdage. Det er dog ikke muligt at klage til Finanstilsynet over en finansiel virksomhed, da Finanstilsynet ikke træffer afgørelse af tvister mellem finansielle virksomheder og deres kunder. Finanstilsynet bruger oplysningerne fra borgerhenvendelser til at tilrettelægge fremtidigt tilsyn.

Som udgangspunkt besvares anmodninger om aktindsigt indenfor 7 hverdage.