Hvis du vil klage over en finansiel virksomhed

Hvis du har et konkret problem med en finansiel virksomhed og ønsker at klage over virksomheden, hører Finanstilsynet gerne fra dig. Dog skal du været klar over, at Finanstilsynet ikke vil kunne hjælpe dig med at løse dit konkrete problem.

Finanstilsynet har ikke kompetence til at gå ind i konkrete problemstillinger mellem en forbruger og en finansiel virksomhed. Men det har et af det godkendte ankenævn mulighed for.

Er du erhvervsdrivende og er utilfreds med en finansiel virksomhed, vil det være domstolene man gå til.

Inden du klager

Inden du klager over en finansiel virksomhed, bør du som det første forsøge at finde en løsning med virksomheden. Ankenævnene kræver nemlig, at man har forsøgt at finde en løsning med virksomheden, inden de vil behandle din klage.

Alle finansielle virksomheder, som har private kunder (forbrugere), skal have en klageansvarlig. Det skal fremgå af virksomhedernes hjemmeside, hvem der er virksomhedens klageansvarlige og hvordan man kan klage dertil. Der skal også være en klagevejledning over hvilke klagemuligheder der er, hvis det ikke har været muligt med hjælp fra virksomhedens klageansvarlige at finde en løsning.

Klagemuligheder hos godkendte ankenævn efter finansielle virksomhedstyper

Pengeinstitutter

Realkreditinstitutter

Forsikringsselskaber

Pensionskasser

Børsmæglerselskaber

Fondsmæglerselskaber

Investeringsforeninger, hedgeforeninger m.v.

Forsikringsformidlere, forsikringsmæglere

Betalingsinstitutter, e-pengeinstitutter, forbrugslånsvirksomheder og ikke-finansiel virksomhed

Hvis du er i tvivl om hvilken virksomhedstype en finansiel virksomhed er, så kan dette ses i Finanstilsynets virksomhedsregister