Hvidvask

Finanstilsynet har samlet information om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Informationerne kan du finde ved at benytte de forskellige links nedenfor eller i menuen til venstre.

Under regler finder du link til relevante bestemmelser i form af lov, bekendtgørelser, direktiver, vejledninger mv.

Under praksis, fortolkninger & afgørelser finder du praksis, fortolkninger og afgørelser om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Under meddelelser finder du meddelelser og erklæringer om hvidvask og finansiering af terrorisme, som har betydning for fortolkningen af hvidvaskloven og regler, der knytter sig hertil.

Under indberetninger finder du link til anmeldelsesskemaer, som skal anvendes af f.eks. udlånsvirksomheder og almennyttige organisationer.

Under registre finder du link til registre med en oversigt over, hvem der er registreret i henhold til hvidvaskloven.

Under links finder du henvisninger til en række vigtige hjemmesider, der giver vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

 

Oprettet d.  30.04.2008  og sidst redigeret d.  19.01.2016