Vejledninger & informationer

Her finder du forskellige vejledninger til Finanstilsynets forskellige indberetningsløsninger.

Vejledningerne kan med fordel filtreres med tekst.

3 resultater

 • Orientering om indberetning af nøgletal for fondsmæglerselskaber
  Emne:
  Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Indberetninger, Vejledninger, Indberetningsvejledninger
  Den nye europæiske lovgivning om investeringsselskaber trådte i kraft 26. juni 2021. Lovgivningen fastsætter tilsynsmæssige krav og rammer for fondsmæglerselskaber, der er målrettet og afstemt med fondsmæglerselskabernes forskellige forretningsmodeller og risikoprofiler samt størrelse. Rammer og krav omfatter bl.a. indberetninger til Finanstilsynet.
 • Registrering af virksomhedens brugere til FIONA Online
  Emne:
  Vejledninger, Indberetningsvejledninger
  For at oprette brugerne til FIONA Online skal du udfylde en registreringsblanket og indsende den til Finanstilsynet via mail til fiona@ftnet.dk.
 • Indberetningsfrister for elektroniske indberetninger
  Emne:
  Rettelsesskema og tidsfrister, Indberetninger, Indberetningsvejledninger, Vejledninger, Forsikring og pension, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet