Ansøgning - Undtagelse fra API fallback

Pengeinstitutter og andre kontoførende betalingstjenesteudbydere, der ønsker undtagelse fra kravet om at etablere en fallback-mekanisme i henhold til artikel 33(6) i forordning (EU) 2018/389, skal ansøge Finanstilsynet herom. Udbydere, der ønsker undtagelse inden forordningens ikrafttrædelse den 14. september 2019, skal fremsende ansøgningen senest den 14. juni 2019.

Kontakt

Specialkonsulent

Jonas Aaen
+45 33 55 82 44
joa@ftnet.dk

Baggrund

Artikel 33(6) i Kommissionens delegerede forordning om stærk kundeautentifikation og fælles og sikre åbne standarder for kommunikation giver mulighed for, at kontoførende betalingstjenesteudbydere kan undtages kravet om oprette den beredskabsmekanisme, der er omhandlet i artikel 33 (4). EBA har efterfølgende udarbejdet retningslinjer for betingelserne, for at denne undtagelse kan tildeles.

Kommissionens delegerede forordning om reguleringsmæssige tekniske standarder for stærk kundeautentifikation og fælles og sikre åbne standarder for kommunikation kan findes her.

EBA’s retningslinjer for betingelserne for undtagelse fra beredskabsmekanismen kan findes her.

Hvem skal ansøge?

Forpligtigelsen til at udbyde et dedikeret interface påhviler den kontoførende betalingstjenesteudbydere, og denne skal ansøge om fritagelse fra beredskabsmekanismen. Der skal udarbejdes én ansøgning for hvert dedikeret interface. Ansøgningen skal følge et fast ansøgningsskema, der kan findes her.

Kontoførende betalingstjenesteudbydere, der ikke selv udvikler et dedikeret interface, skal i ansøgningen henvise til materiale fra den datacentral, der har udviklet det dedikerede interface. Finanstilsynet har udarbejdet en standardansøgningsformular til dette formål. Formularen kan findes her. Udvikler en datacentral et dedikeret interface benyttes samme ansøgningsskema som nævnt ovenfor.

Tidsplan

Fristen for fremsendelse af ansøgningen til Finanstilsynet er den 14. juni 2019. Ikræftrædelsen af RTS’en er den 14. september 2019. Hvad angår oplysninger tilknyttet guideline 7 og guideline 8, kan disse oplysninger eftersendes til Finanstilsynet efter individuel aftale (kontakt joa@ftnet.dk). Udbydere, der ønsker undtagelse inden forordningens ikrafttræden 14. september 2019, skal ansøge Finanstilsynet herom senest 14. juni 2019.

Sprog

Ansøgningen kan udarbejdes på både dansk og engelsk. Anvendes interfacet i andre medlemsstater bør ansøgningen udarbejdes på engelsk.

Udenlandske aktiviteter

Kontoførende betalingstjenesteudbydere, der har passportet aktiviteter til andre lande, skal ansøge hjemlandet om undtagelse. Anvender en kontoførende betalingstjenesteudbyder med tilladelse i Danmark et dedikeret interfaces til brug i filial i en anden medlemsstat, skal det danske Finanstilsyn ansøges om undtagelse. Dette gælder uanset, om der i filialen bruges det samme dedikerede interface som i Danmark eller et separat interface. Hvis det samme dedikerede interface anvendes af filialer i flere lande, skal der således kun indsendes én ansøgning for det dedikerede interface. Den kontoførende betalingstjenesteudbydere skal dokumentere, at der er tale det samme dedikerede interface, der anvendes i flere lande.

I det tilfælde en koncern har tilladelse i flere medlemsstater, skal der søges om fritagelse i hver medlemsstat, hvor der er meddelt tilladelse. Bruger et datterselskab i en anden medlemsstat det samme dedikerede interface som moderselskabet, skal der således ansøges om undtagelse i begge lande.