Ansøgning om tilladelse efter DLT-pilotforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/858 af 30. maj 2022 om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi (DLTR) giver visse virksomheder mulighed for at ansøge om en tilladelse til at drive en DLT-markedsinfrastruktur.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/858 af 30. maj 2022 om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi (DLTR) giver visse virksomheder mulighed for at ansøge om en tilladelse til at drive en DLT-markedsinfrastruktur. 

En infrastrukturvirksomhed i form af:

  • en fondsmægler eller en markedsoperatør, der driver en multilateral handelsfacilitet (MHF)
  • en værdipapircentral (CSD) 

kan ansøge om tilladelse til at drive:  

  • en DLT-MHF, jf. artikel 8 i DLTR
  • et DLT-afviklingssystem, jf. artikel 9 i DLTR
  • et DLT-handels- og afviklingssystem, jf. artikel 10 i DLTR.

En virksomhed, der ikke har en gældende tilladelse som fondsmægler eller markedsoperatør, der driver en MHF, eller en tilladelse som CSD, kan også ansøge. Denne virksomhed vil samtidig også skulle ansøge om en af disse tilladelser.  
 
ESMA har udarbejdet retningslinjer for standardformularer, -formater og -skemaer til ansøgning om tilladelse til at drive en DLT-markedsinfrastruktur: 

En ansøgning skal indgives elektronisk og på et varigt medium. En ansøgning bør affattes på engelsk, da andre myndigheder end Finanstilsynet kan blive inddraget i behandlingen af ansøgningen, herunder ESMA.  

Kontakt kontoret for kapitalmarkedsanalyse, Post4@ftnet.dk, 33 55 82 82 for at aftale nærmere om en ansøgningsproces. 

DLTR: EUR-Lex - 32022R0858 - EN - EUR-Lex (europa.eu)