Skema vedrørende godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Der skal ansøges om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele, jf. de krav, som lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel m.v. stiller til godkendelse af ejere af kvalificerede andele. 

Alle skemaer er udarbejdet som udfyldbare pdf'er. 
 

Indsendes af:

Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forvaltere af alternative investeringsfonde.

(alternative markedspladser, andelskasser, banker, clearingscentraler, ejendomskreditselskaber, finansielle holdingvirksomheder, fondsmæglerselskaber, forsikringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, pengemarkedsmæglere, realkreditinstitutter, regulerede markeder (autoriserede markedspladspladser og fondsbørser), skibsfinansieringsinstitutter, sparekasseaktieselskaber, udstedere af elektroniske penge, værdipapircentraler og værdipapirmæglere)
 

Skemaer

  • Skema til ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel (fysiske personer) (udfyldbar pdf)
  • Skema til ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel (juridiske personer) (udfyldbar pdf)
  • Skema til ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel – Vurdering af medlemmer af direktionen og bestyrelsen i erhververen (udfyldbar pdf)