Ansøgning om tilladelse til forvaltere fra et tredjeland til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et EU-land

Forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland, som ønsker at markedsføre en alternativ investeringsfond fra et EU-land til professionelle investorer i Danmark skal sende en ansøgning til Finanstilsynet.

Forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland kan søge om tilladelse til at markedsføre alternative investeringsfonde fra et EU-land til professionelle investorer i Danmark jf. § 130 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt bekendtgørelse nr. 799 af 26. juni 2014.

  • Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (LOV nr. 598 af 12. juni 2013)
  • Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Unionen eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område i Danmark (BEK nr. 799 af 26. juni 2014)

Finanstilsynet har udarbejdet et standardansøgningsskema, som skal anvendes i forbindelse med forvaltere fra et tredjelands ansøgningen om markedsføringen af en alternativ investeringsfond fra et EU-land i Danmark.

Ansøgningsskemaet findes her.

Afgift

Forvaltere af alternative investeringsfonde, som markedsfører en alternativ investeringsfond i Danmark, skal betale afgift i henhold til kapitel 22, § 361, stk. 7, nr. 3 i lov om finansiel virksomhed.

En forvalter af alternative investeringsfonde skal betale:

  • et årligt grundbeløb på 8.000 kr. i 2023-priser 

Afgifterne reguleres årligt på baggrund af Finanslovens bevillinger. For mere information om afgifterne og gældende afgiftsniveauer henvises til nedenstående:

Finansiering og opkrævning af afgifter.