Ansøgning om tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester

Kontooplysningstjenester defineres som: En tjenesteydelse, der giver en bruger konsolideret information om en eller flere af dennes betalingskonti, der udbydes af en eller flere kontoførende udbydere. Det er eksempelvis en udbyder, der tilbyder at udarbejde forbrugsoverblik eller budgetter, der skal gøre det muligt for en bruger at få et bedre overblik over sin privatøkonomi.