Ansøgning om tilladelse til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland

Forvaltere af alternative investeringsfonde, som ønsker at markedsføre en alternativ investeringsfond fra et tredjeland til professionelle investorer i Danmark skal ansøge Finanstilsynet herom.

Forvaltere af alternative investeringsfonde kan søge om tilladelse til at markedsføre alternative investeringsfonde fra et tredjeland til professionelle investorer i Danmark jf. §§ 109 og 130 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt bekendtgørelse nr. 1504 af 19. oktober 2020.

Finanstilsynet har udarbejdet et ansøgningsskema, som skal anvendes i forbindelse med ansøgningen om markedsføringen af en alternativ investeringsfond fra et tredjeland i Danmark.

Indberetning Forvaltere af alternative investeringsfonde skal efter § 67 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. indberette til Finanstilsynet.

Hyppigheden af indberetningerne beregnes efter artikel 110 i forordning nr. 231/2013 af 19. december 2012

Afgift

Forvaltere af alternative investeringsfonde, som markedsfører en alternativ investeringsfond i Danmark, skal betale afgift i henhold til kapitel 22, § 361, stk. 7, nr. 2 og 3 i lov om finansiel virksomhed.

En forvalter af alternative investeringsfonde skal betale:

  • et årligt grundbeløb på 8.000 kr. i 2023-priser 

Afgifterne reguleres årligt på baggrund af Finanslovens bevillinger. For mere information om afgifterne og gældende afgiftsniveauer henvises til nedenstående: