Ansøgning om tilladelse til at markedsføre en alternativ investeringsfond til detailinvestorer i Danmark

Forvaltere af alternative investeringsfonde som ønsker at markedsføre en alternativ investeringsfond til detailinvestorer i Danmark, skal sende en ansøgning til Finanstilsynet.

Forvaltere af alternative investeringsfonde kan søge om tilladelse til at markedsføre alternative investeringsfonde til detailinvestorer i Danmark, jf. § 5, stk. 4, og § 5a i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt bekendtgørelse nr. 797 af 26. juni 2014.

Finanstilsynet har udarbejdet et ansøgningsskema, som skal anvendes i forbindelse med ansøgning om tilladelse til markedsføring til detailinvestorer.

Ansøgningen kan indsendes til finanstilsynet@ftnet.dk.

Afgift

Forvaltere af alternative investeringsfonde, som markedsfører en alternativ investeringsfond i Danmark, skal betale afgift i henhold til kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. En forvalter af alternative investeringsfonde skal betale:

  • et årligt grundbeløb på 2.000 kr. i 2004-priser pr. alternativ investeringsfond
  • et årligt grundbeløb på 2.000 kr. i 2004-priser pr. afdeling forvalteren forvalter eller markedsfører i Danmark.

Afgifterne reguleres årligt på baggrund af Finanslovens bevillinger. For mere information om afgifterne og gældende afgiftsniveauer henvises til nedenstående: