Ansøgning om tilladelse til at markedsføre en alternativ investeringsfond til detailinvestorer i Danmark

Forvaltere af alternative investeringsfonde som ønsker at markedsføre en alternativ investeringsfond til detailinvestorer i Danmark, skal sende en ansøgning til Finanstilsynet. Markedsføring af en alternativ investering fond overfor detailinvestorer er forbeholdt forvaltere, som har tilladelse jf. § 11, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Forvaltere af alternative investeringsfonde kan søge om tilladelse til at markedsføre alternative investeringsfonde til detailinvestorer i Danmark, jf. § 5, stk. 4, og § 5 a i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt bekendtgørelse nr. 1553 af 19. december 2022.

Finanstilsynet har udarbejdet et ansøgningsskema, som skal anvendes i forbindelse med ansøgning om tilladelse til markedsføring til detailinvestorer.

  • Du finder ansøgningsskemaet på virk.dk