Ansøgning
Dokumenter til ansøgning
Indberetninger
De nye regler
Fit & Proper
Ansøgning

Sådan ansøger du 

Alle virksomheder skal ansøge elektronisk med NemID via Virk.dk.

Vil du ansøge som forsikringsformidler eller genforsikringsformidler tryk her.            

Vil du ansøge som accessorisk forsikringsformidler tryk her.

Dokumenter til ansøgning

Skabeloner

Her finder du de dokumenter, som skal vedhæftes den ansøgning, som du foretager via Virk.dk.

Dokumenterne bedes udfyldes elektronisk.

 

Erklæring for ansvarsforsikring (pdf)

Erklæring for garantistillelse for betroede midler (pdf)

Erklæring for oprettelse af klientkonto (pdf)

Erklæring om ansvar for forsikringsformidler (i stedet for ansvarsforsikring) (pdf)

Erklæring om garantistillelse (i stedet for ansvarsforsikring) (pdf)

Indberetninger

Vejledning til indberetning for forsikringsformidlere

Det fremgår af lov om forsikringsformidling § 8, at en forsikringsformidler senest 1. juli hvert år skal indberette virksomhedens omsætning og antal formidlede forsikringspolicer til Finanstilsynet.

Hvor skal der indberettes?

Den årlige omsætning samt antal formidlede forsikringspolicer skal indberettes i FIONA, der er et fælles indberetningssystem for Nationalbanken og Finanstilsynet. 

Inden du logger ind:

  • For at kunne indberette skal den person, der indberetter for virksomheden, være oprettet som bruger. Du kan oprette dig som bruger her.
  • Log på med NemID/nøglekort
  • Sørg for at have FT-id klar

Finanstilsynet har lavet en step-by-step guide til indberetning i FIONA. Find guiden her.

Find yderligere information om FIONA på Finanstilsynets hjemmeside her. 

Hvilken periode skal der indberettes for?

Der skal indberettes tal for det forrige kalenderår. Indberetningen i 2020 skal således indeholde tal for kalenderåret 2019. 

For forsikringsmægler- og forsikringsagentvirksomheder

Har virksomheden ikke haft tilladelse som forsikringsformidler i 2018, efter de nye regler om IDD, men alene haft tilladelse som forsikringsagent eller forsikringsmægler, skal der ikke indberettes i 2019.

For virksomheder med forsikringsformidlertilladelse i 2018

Har virksomheden fået tilladelse som forsikringsformidler, efter de nye regler om IDD, i 2018, skal der senest den 1. juli 2019 indberettes for de måneder, efter 1. oktober 2018, hvor virksomheden har haft en tilladelse som forsikringsformidler. Der skal således ikke indberettes for perioden 1. januar-30. september 2018.

For virksomheder med forsikringsformidlertilladelse i 2019 og frem

Har virksomheden fået tilladelse som forsikringsformidler i 2019 skal der senest den 1. juli 2020 indberettes for de måneder, hvor virksomheden har haft tilladelse i 2019. Har virksomheden fået tilladelse den 3. november 2018, skal virksomheden derfor inden den 1. juli 2019 indberette tal for perioden 3. november til 31. december 2018. 

Hvilke nøgletal skal der indberettes for?

Virksomhedens omsætning

Der skal indberettes for den del af virksomhedens omsætning, der vedrører forsikringsdistributionen. Omsætning fra anden type virksomhed skal der ikke indberettes for i forbindelse hermed.

Eksempel 1:

En bank skal udelukkende indberette omsætningen fra forsikringsdistributionen, og ikke den omsætning banken har haft i forbindelse med at drive virksomhed som pengeinstitut (f.eks. opkrævning af renter, gebyrer o. lign.).

 

Eksempel 2:

En bilforhandler skal udelukkende indberette omsætningen fra forsikringsdistributionen, og ikke for den omsætning bilforhandleren har haft i forbindelse med salg af biler.

 

Eksempel 3:

Et leasingselskab skal udelukkende indberette omsætningen fra forsikringsdistributionen og ikke for den omsætning leasingselskabet har haft i forbindelse med leasing af motorkøretøjer.

Antal formidlede forsikringspolicer

Alle policer der er formidlet i det år, for hvilket der indberettes. Når der indberettes for året 2019, skal der derfor alene indberettes for policer, som er formidlet i 2019. Ved formidlede policer forstås både nytegnede policer samt fornyede policer. Det betyder, at policer som er formidlet i 2018, og løber til f.eks. 2020, ikke skal indberettes som formidlet i 2019.

Særligt for franchise setup og lignende konstruktioner, f.eks. administrationsselskaber, parablyselskaber mv.:

Den indberetningspligtige virksomhed, er alene den forsikringsformidlervirksomhed, som kunden har indgået en aftale med. Det vil sige, at hvis kunden har indgået aftalen med franchisegiver, så er det franchisegiver, som skal indberette. Har kunden derimod indgået aftalen med franchisetager, som har selvstændig tilladelse som forsikringsformidler, så er det denne virksomhed der skal indberette. Der kan således ikke indberettes for både franchisetager og franchisegiver. Kunden vil altid kun høre hjemme i én af virksomhederne.
De nye regler

Lov om forsikringsformidling

De nye regler og svar på spørgsmål herom.

Find mere information om de nye regler her.

 

Fit & Proper

Virksomheder som ansøger for første gang, eller som ansøger på ny, skal ikke indsende særskilt Fit & Proper-skema. Fit & Proper vurderingen indgår i selve ansøgningsskemaet for virksomheden.

Personer som skal indtræde i en stilling, efter en virksomhed er blevet registreret, som kræver en Fit & Proper-vurdering, skal udfylde et særskilt Fit & Proper-skema. Skemaet kan findes her: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FT/Fit__proper_oplysningsskema