Anmodning om registrering som repræsentant for en obligationsudstedelse

Kontakt

Fuldmægtig

Sarah Louise Jensen
33 55 82 15
slo@ftnet.dk

Fuldmægtig

Thomas Hasselgren
61828824
ths@ftnet.dk

Anmodning om registrering

Det er frivilligt, om parterne i en obligationsudstedelse vælger at udpege en repræsentant og efterfølgende få denne registreret i Finanstilsynets register. Reglerne herom findes i kapitel 4 i lov om kapitalmarkeder.

For at blive registreret i Finanstilsynets register over repræsentanter for en obligationsudstedelser skal du udfylde og indsende Finanstilsynets anmeldelsesblanket.

Download anmeldelsesblanketten her.

Vejledning til, hvordan blanketten skal udfyldes, er vedlagt som bilag.

Anmodningsblanketten skal underskrives både af repræsentanten og af den part, der har udpeget repræsentanten.

Anmeldelsesblanket og tilhørende bilag sendes til repraesentanter@ftnet.dk.

E-mailen kan sendes som sikker e-post med Digital Signatur.

Bemærk: Hvis du indsender mange anmodninger om registrering, og du ønsker at indsende en anmodning, der lever op til de indholdsmæssige krav, men som er baseret på udtræk fra din virksomheds IT-systemer, kan du anmode om, at Finanstilsynet godkender dette udtræk som et alternativ til Finanstilsynets anmeldelsesblanket.