Anmeldelse om nyudstedelse eller ophør af særligt dækkede obligationer/særligt dækkede realkreditobligationer

Værd at vide

Skemaet kan indsendes i krypteret form til Finanstilsynet via e-mail til Finanstilsynet@ftnet.dk

Regelgrundlag for et kreditinstitut

Det følger af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 717 af 21. juni 2007 om betingelser for at realkreditinstitutter og pengeinstitutter kan få tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer:  

"Et pengeinstitut eller realkreditinstitut, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, skal senest samme dag, hvor der for første gang skal ske udstedelse i en nyåbnet ISIN-kode, fondskode eller anden entydig identifikationskode, anmelde dette til Finanstilsynet."

Følgende fremgår endvidere af § 3, stk. 3, i samme bekendtgørelse:

”Når en obligationsudstedelse, jf. stk. 1, er færdigamortiseret, skal pengeinstituttet eller realkreditinstituttet straks foretage anmeldelse heraf til Finanstilsynet.”

Regelgrundlag for et skibsfinansieringsinstitut

Det følger af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 716 af 21. juni 2007 om betingelser for at et skibsfinansieringsinstitut kan få tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer:

"Et institut, jf. § 1, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, skal senest samme dag, hvor der første gang skal ske udstedelse i en nyåbnet ISIN-kode, fondskode eller anden entydig identifikationskode, anmelde dette til Finanstilsynet."

Følgende fremgår endvidere af § 2, stk. 3, i samme bekendtgørelse:
”Når en obligationsudstedelse, jf. stk. 1, er færdigamortiseret, skal instituttet straks anmelde dette til Finanstilsynet.”

Indberetningsskema

Til brug for anmeldelsen af en ny obligationsudstedelse eller færdigamortisering har Finanstilsynet udarbejdet et indberetningsskema, som udstederen skal anvende i forbindelse med indberetningen.

Download indberetningsskemaet her (doc)

Vejledning til skemaet følger af fodnoterne på skemaet.

Mister en udstedt SDO/SDRO betegnelsen "særligt dækket", som følge af at der ikke stilles den nødvendige supplerende sikkerhed, jf. § 152 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, § 33 d, stk. 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 2 i, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, skal udstedelsen tillige udgå af registeret.” 

Vejledning til skemaet følger af fodnoterne på skemaet.
Mister en udstedt SDO/SDRO betegnelsen "særligt dækket", som følge af at der ikke stilles den nødvendige supplerende sikkerhed, jf. § 152 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, § 33 d, stk. 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 2 i, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, skal udstedelsen tillige udgå af registeret.”