Anmeldelse af markedsføring af en alternativ investeringsfond fra et EU/EØS land i Danmark af en forvalter med registreret hjemsted i Danmark

Forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, som har en tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven) og som ønsker at markedsføre en alternativ investeringsfond fra et EU/EØS land til professionelle investorer i Danmark skal anmelde dette til Finanstilsynet jf. § 77 i FAIF-loven.

I forbindelse anmeldelsen af markedsføring af en alternativ investeringsfond fra et EU/EØS land i Danmark har Finanstilsynet udarbejdet et anmeldelsesskema, som skal anvendes i forbindelse med notifikation.

Hent notifikationsskemaet her (udfyldbar pdf)

Notifikationen kan indsendes til finanstilsynet@ftnet.dk

Markedsføringen kan først påbegyndes, når forvalteren har fået underretning herom fra Finanstilsynet.