Anmeldelse af præmarkedsføring af en alternativ investeringsfond i Danmark eller i et andet EU land af en forvalter med registreret hjemsted i Danmark

Forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, som har en tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven), og som ønsker at præmarkedsføre eller har præmarkedsført en alternativ investeringsfond i Danmark eller i et anden EU land til professionelle investorer, skal anmelde dette til Finanstilsynet, jf. § 88 a i FAIF-loven.

Til brug for anmeldelsen af præmarkedsføring af en alternativ investeringsfond har Finanstilsynet udarbejdet et notifikationsbrev, som skal anvendes. Finanstilsynet videresender skemaet til de kompetente myndigheder i de lande, hvor fonden ønsker at blive præmarkedsført eller allerede har præmarkedsført sig.

Hent notifikationsbrevet.

Notifikationen skal indsendes til crossborder@ftnet.dk