Indberetningsfrister for regnskabsindberetningen KRGS og KRGC

Indberetningsfristerne for KRGS og KRGC følger COREP/FINREP indberetningerne. 

 

Fristerne fremgår af nedenstående oversigt.

Frister
 Årsindberetning  11. februar
 1. kvartal  12. maj
 2. kvartal  11. august
 3. kvartal  11. november

 

For årsindberetningen har gruppe 4 institutter en fristforlængelse på 10 bankdage og dermed er fristen d. 25. februar.