Indberetning af IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse

Institutter, der har valgt at anvende overgangsordning for IFRS 9 i henhold til artikel 473a i EU forordning nr. 2395/2017 om ændring af EU Forordning nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR) skal indberette effekten heraf til Finanstilsynet.

Kontakt

Specialkonsulent

Kathrine Halmøe Schjødt
+45 33 55 82 34
khs@ftnet.dk

OBS: Denne meddelelse er blevet erstattet af Ændring af frekvens for indberetning af IFRS9 overgangsordning for kapitalopgørelse

 

Denne orientering er kun relevant for penge- og realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber, der har valgt at anvende overgangsordningen for IFRS 9 i artikel 473a i CRR.

Finanstilsynet forventer, at EU tilretter COREP skemaerne, så de kommer til at omfatte oplysninger om effekten af overgangsordningen for IFRS 9. Indtil disse tilretninger er gennemført skal institutterne anvende skemaerne i nedenstående Excel-filer.

Skemaerne indberettes kvartalsvist, første gang den 12. maj 2018 i forbindelse med indberetning af kapitalgrundlag pr. 31. marts 2018. Skema 3 indberettes dog kun én gang jf. nedenfor.

Excel-filerne fremsendes elektronisk i sikker mail til:

finanstilsynet@ftnet.dk, mrk. IFRS 9 Overgangsordning, Att: Hanne Ærholt

 

Skema 1 indberettes af institutter, der har valgt kun at anvende første del af overgangsordningen (effekt af IFRS 9 ved overgangen primo 2018) og ikke anvender den del af overgangsordningen, der fremgår af stk. 4 i artikel 473a i CRR (effekt af IFRS9 i løbet af overgangsperioden). 

Download skema 1 her

Skema 2 indberettes af institutter, der har valgt at anvende både første del af overgangsordningen (effekt af IFRS 9 ved overgangen primo 2018) og den del af overgangsordningen, der fremgår af stk. 4 i artikel 473a i CRR (effekt af IFRS9 i løbet af overgangsperioden). 

Download skema 2 her

Skema 3 indberettes af alle institutter, der har valgt at anvende overgangsordningen. Skema 3 skal kun indberettes én gang, den 12. maj 2018.

Download skema 3 her

 

Link til finanstilsynets orientering den 15. januar 2018 om overgangsordningen