ISBS – Opgørelse af kapitalgrundlag

Indsendes af: Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse efter § 11, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Indsendelsesfrist

Indsendelsesfrist: 20 arbejdsdage efter kvartals udløb - (4. kvartal 30 arbejdsdage)

 

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem - FIONA.

 

Indberetning fra perioden 201944:

Indberetning fra perioden 201444 - 201943: