Indberetning af resultatopgørelse og balance, IIS - Års-/halvårsindberetning

Gælder ikke for selvforvaltende og registrerede forvaltere af alternative investeringsfonde.

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Indsendelsesfrist

Halvår: ultimo august

År: ultimo februar

Indsendes af: Investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse.

 

IIS gældende fra perioden 202121

IIS gældende indtil perioden 202022

Link til oversigt over kontroller, der er indlagt i indberetningsskabelonen: