ASVIG: Indberetninger af statistik om drift og misbrug af betalingstjenester

Kontakt

Teknisk support

FIONA servicedesk
33 63 68 14
fiona@nationalbanken.dk

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Indberetningsfrist

Indberettes halvårligt.

Se alle indberetningsfrister her.

 

 

Indberetning fra perioden 202022

ASVIG indberetningen er fra ultimo 2020 en del af indberetningspakken fra EBA (Reporting framework 2.10), dvs. indberetningen nu er en del af COREP-familien, og har skiftet navn til KPSD.

Indberetningen kan findes via flg. link:

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.10

På ovenstående hjemmeside under punkt 3 DPMv2.10, klikkes der på pkt. C. DPM table layout and data point categorisation, hvorefter der downloades en zip-fil, og Excel filen Annotated Table Layout 2100-P1-PAY 2.10 indeholder indberetningen KPSD (det tidligere ASVIG).

 

Indberetning fra perioden 201921 - 202021