AAL – Indberetning om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, ATP og LD m.fl.

Her kan du finde information til AAL indberetningen

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Frist

Indberettes årligt senest den 1. maj.

Indsendes af: Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber, pensionskasser, ATP, LD og Danmarks Skibskredit A/S.

  

Indberetning fra perioden 2019

Indberetning fra perioden 2016 - 2018: