AAL – Indberetning om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, ATP og LD m.fl.

Her kan du finde information til AAL indberetningen

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Frist

Indberettes årligt senest den 1. maj.

Ved spørgsmål

Spørgsmål vedrørende AAL-indberetningen kan sendes til afloenning@ftnet.dk

Indsendes af: Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber, pensionskasser, ATP, LD og Danmarks Skibskredit A/S.

Indberetningen KREM: Udfyldes af SIFI-institutter i overensstemmelse med EBA’s retningslinjer: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration/guidelines-on-the-remuneration-benchmarking-exercise

Indberetningen KREMHE: Udfyldes af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber i overensstemmelse med EBA’s retningslinjer: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration/guidelines-on-the-data-collection-exercise-regarding-high-earners.

Såfremt virksomheden ikke har nogen højtlønnede (dvs. KREMHE), bedes virksomheden udfylde kolonnen ”Remuneration payment band” i KREMHE R 03.00 med 1-2 og kolonnen ”Number of identified staff” med 0. I KREMHE R 04.00.a udfyldes feltet ”Total number of high earner” med 0 over hele rækken. Resten af R 04.00.a skal ikke udfyldes. De øvrige skemaer udfyldes, som de er relevante

Indberetning fra perioden 2019

Indberetning fra perioden 2016 - 2018: