AKLA - indberetning af klagedata fra finansielle virksomheder

Her kan du finde information og vejledning til AKLA indberetningen.

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Finanstilsynet vil i løbet januar og februar 2020 anmode om indberetning af klagedata for perioderne 1. juli – 31. december 2018 og 1. januar – 31- december 2019.

Indberettes af: Finansielle virksomheder

I FIONA Online kan AKLA skemasættet findes under indberetningsfamilien "FT_ANDRE"