AKLA - indberetning af klagedata fra finansielle virksomheder

Her kan du finde information og vejledning til AKLA indberetningen.

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Finanstilsynet vil i løbet april 2021 anmode om indberetning af klagedata for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020.

Indberettes af: Finansielle virksomheder

I FIONA Online kan AKLA skemasættet findes under indberetningsfamilien "FT_ANDRE"

Indberetning fra perioden 2020:

 

Indberetning til perioden 2019: