Finanstilsynets Q&A vedr. ledende medarbejderes indberetning af transaktioner efter MAR

Herunder finder du ofte stillede spørgsmål og svar vedr. indberetning for ledende medarbejdere. Klik på spørgsmålet for at se svaret.


Skal der bruges et specielt skema, når jeg som ledende medarbejder skal indberette mine transaktioner i værdipapirer udstedt af min arbejdsgiver?
Ja, der er pligt til at anvende det skema, der fremgår af Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2016/523 af 10. marts 2016. Skemaet skal uploades som et bilag i Finanstilsynets Database for selskabsmeddelelser (OASM’en) som led i indberetningen til Finanstilsynet.
Hvordan skal jeg som nærtstående foretage indberetning til Finanstilsynet?
Indberetningen skal foretages til Finanstilsynets Database for selskabsmeddelelser (OASM’en). Du kan selv logge på systemet med NemID og foretage indberetningen, men du kan også give fuldmagt til andre, f.eks. den ledende medarbejder eller udstederen, og få dem til at foretage indberetningen på dine vegne.
I skemaet til indberetning af transaktioner, under punkt 3b) fremgår ”LEI-kode”. Hvor finder jeg den?
LEI står for Legal Entity Identifier, og er en kode, en virksomhed kan rekvirere (mod betaling). Alle udstedte LEI-koder kan findes på hjemmesiden WWW.GLEIF.ORG, men de enkelte udstedere har ofte anført deres LEI-kode på deres egen hjemmeside. Endelig er der også muligheden for at spørge din arbejdsgiver/udstederen.
I skemaet til indberetning af transaktioner, under 4, f) ”Sted for transaktionen” står, at navn og kode til at identificere den i MIFID omhandlede markedsplads skal oplyses. Hvor finder jeg den?
De entydige identifikationskoder til markedspladser kan findes i ”MiFID-databasen” på ESMA’s hjemmeside.
Tærskelværdien er fastsat til 20.000 EUR gældende fra den 3. juli 2016.
Det fremgår af bekendtgørelse nr. 684 af 8. juni 2016, der findes i Finanstilsynets lovsamling under menupunktet "Lovgivning".
Skal umyndige børn også indberette oplysninger om transaktioner til Finanstilsynet?
Ja, hvis der på vegne af et barn til en ledende medarbejder er gennemført transaktioner, så det samlet overstiger tærskelværdien på 20.000 EUR i et kalenderår, så skal der ske indberetning til udstederen og Finanstilsynet i lighed med, hvad der gælder for den ledende medarbejder selv og øvrige nærtstående. Indberetninger kan foretages af en forældremyndighedsindehaver eksempelvis den samme som har afgivet handelsordren.
Skal jeg lave en indberetning til Finanstilsynet om, at min beholdning af aktier i den virksomhed, hvori jeg er direktør, overstiger 20.000 EUR pr. 3. juli 2016?
Nej, indberetning skal kun ske i forbindelse med, at der er gennemført en eller flere transaktioner og når summen af disse i et kalenderår overstiger tærskelværdien. Det er uden betydning i denne sammenhæng, hvor stor en beholdning du ejer.
Skal jeg som ledende medarbejdere give både Finanstilsynet og udstederen besked?
Ja. Udstederen skal have besked om dine transaktioner.