Indberetninger for forvaltere af alternative investeringsfonde

Her finder du skemaer og løsninger til indberetning for forvaltere af alternative investeringsfonde og selvforvaltende alternative investeringsfonde.

Kontakt

Fuldmægtig

Mathias Falch
+45 33 55 84 14
MAFA@ftnet.dk

Forvaltere af alternative investeringsfonde og selvforvaltende alternative investeringsfonde med tilladelse:

Resultatopgørelse og balance (IIS-skema) – Års-/halvårsindberetning (Gælder ikke for selvforvaltende alternative investeringsfonde) (Gælder ikke for selvforvaltende alternative investeringsfonde)

Kapitalgrundlag (ISBS-skema)

Bilag IV indberetninger (IAM, IAF1, IAF2 og IAF3)

Indsendelse af årsrapport og revisionsprotokollat (Gælder ikke for selvforvaltende alternative investeringsfonde)

Indsendelse af delårsrapporter (Gælder ikke for selvforvaltende alternative investeringsfonde)

Skema vedrørende godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

 

Forvaltere af alternative investeringsfonde og selvforvaltende alternative investeringsfonde, som er registreret:

Bilag IV indberetninger

Registrering af kontaktpersoner for indberetning til FIONA Online