Fælles indberetningssystem

Fælles indberetningssystem mellem Nationalbanken og Finanstilsynet

Indberetnings-systemet FIONA Online

FIONA Online er Finanstilsynets og Nationalbankens fælles webbaserede indberetningssystem.

Her kan du indberette data, se fejllister for indberetningerne og rette fejl. Data kan indtastes direkte, kopieres fra Excel eller indlæses via en indberetningsfil i det format, der er defineret for hver indberetningstype.

For at få adgang til FIONA Online skal du være oprettet som bruger til den eller de virksomheder, du skal indberette for.

Adgangssystemet til FIONA Online er Microsoft Azure AD. Når du er blevet oprettet, vil du modtage en informationsmail fra noreply@nationalbanken.dk og efterfølgende en invitation til FIONA Online fra invites@microsoft.com. Når du har accepteret invitationen, vil du blive bedt om at opsætte din adgangsmetode. Du kan vælge mellem Microsoft Authenticator app eller sms-kode.

Yderligere oplysninger om FIONA Online se ”Kvikguide til FIONA Online”

Link til FIONA Online

Link til registrering af virksomhedens brugere til FIONA Online

Indberetningsregler for XBRL indberetninger.

Der henvises endvidere til EBAs og EIOPAs Filing Rules dokumenter, som kan findes via taksonomilinks i faktaboksen øverst på siden.

XBRL og taksonomi

XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
er en teknisk standard for struktureret opmærkning af finansiel information.

Taksonomi
En taksonomi er en rapporteringsstruktur. Den indeholder de dataelementer der indgår i en indberetning og er altså en slags indholdsfortegnelse eller skabelon til rapporteringen.

Instans
En indberetning der aflægges i XBRL-format kaldes for en instans.