Fælles indberetningssystem

Fælles indberetningssystem mellem Nationalbanken og Finanstilsynet

Indberetnings-systemet FIONA Online

FIONA Online er Finanstilsynets og Nationalbankens fælles webbaserede indberetningssystem.

Her kan du indberette data, se fejllister for indberetningerne og rette fejl. Data kan indtastes direkte, kopieres fra Excel eller indlæses via en indberetningsfil i det format, der er defineret for hver indbe-retningstype.

For at få adgang til FIONA Online skal du være oprettet som bruger til den eller de virksomheder, du skal indberette for.

Der er tre muligheder for login på FIONA Online:

1. Log på med nøglefil
2. Log på med nøglekort
3. Log på med SMS/mail.

De to første muligheder kræver, at du har en NemID-medarbejdersignatur. Ved login med nøglefil skal din NemID-medarbejdersignatur (nøglefilen) være installeret på din computer. Login med nøglekort kræver, at du har et NemID-nøglekort, der er tilknyttet din signatur.

Login med SMS/mail er typisk rettet mod udenlandske virksomheder, der ikke kan få udstedt en Nem-ID. Disse virksomheder kan i stedet logge ind med en kombination af tilsendte koder på SMS og mail.

Yderligere oplysninger om NemID-signatur for erhverv samt bestilling finder du hér

Yderligere oplysninger om FIONA Online se ”Kvikguide til FIONA Online”
Link til FIONA Online

Link til registrering af virksomhedens brugere til FIONA Online

Indberetningsregler for XBRL indberetninger.

Der henvises endvidere til EBAs og EIOPAs Filing Rules dokumenter, som kan findes via taksonomilinks i faktaboksen øverst på siden.

XBRL og taksonomi

XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
er en teknisk standard for struktureret opmærkning af finansiel information.

Taksonomi
En taksonomi er en rapporteringsstruktur. Den indeholder de dataelementer der indgår i en indberetning og er altså en slags indholdsfortegnelse eller skabelon til rapporteringen.

Instans
En indberetning der aflægges i XBRL-format kaldes for en instans.